Organisatie

Bestuur  IJsbaan Haarlem (Stichting Kennemer Kunstijsbaan)

 
Voorzitter   Robert Bloemers
Penningmeester:   Hessel de Boer
Secretaris:   Cora Hulsebosch
Leden:   Frank Kathmann
    Harry Steman
     Informatie voor of vragen aan het Stichtingsbestuur kun je sturen aan:
Stichting Kunstijsbaan Haarlem
Mevrouw J.M. Hulsebosch
IJsbaanlaan 2
2024 AV  Haarlem
e-mail


Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van IJsbaan Haarlem wordt gevoerd door de heer Rob Kleefman

Rob Kleefman, directeur
IJsbaan Haarlem
IJsbaanlaan 2
2024 AV  Haarlem
Tel. 023-5254000
Fax. 023-5276387
e-mail:

Voor vragen over marketing en publiciteit:
Bel met Michiel Kersten: 06 1005 7228 of mail naar